søndag 6. mai 2012

Spørsmål til ordføreren om internettsida til Hof Kommune

I forrige kommunestyremøte hadde jeg noen spørsmål angående internettsida til Hof Kommune.

Jeg ønsker at internettsida skal være så brukervennlig og tilgjengelig som mulig.

Her kan du lese hva jeg stilte spørsmål om og hva jeg fikk som svar! Spørsmål:
Undertegnede har registrert at det årlig blir foretatt undersøkelser av kvalitet i offentlige nettsteder. Dette utføres at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) .  
I undersøkelsen fra 2011 har Hof Kommune klatret opp fra 63 % i 2010 til 71 % i 2011. Det er utrolig bra! Undertegnede ser ut fra undersøkelsen at tilgjengeligheten har blitt betraktelig mye bedre, men at brukertilpasningen har blitt en smule dårligere. Det er noen plasser igjen før vi er på toppen av rangeringa mellom Vestfolds kommuner. Men det er ikke et umulig mål å sette seg.  
Spørsmålet er hva vi kan gjøre for å bli best på nett i Vestfold? Dette er viktig for at innbyggerne skal finne enkelt fram på nettsida vår! Har administrasjonen satt i gang tiltak for at nettsiden skal bli mer brukervennlig og mer tilgjengelig?
Ordfører Ragnar Lindås svarte at det kun er en person med liten stillingsstørrelse som oppdaterer nettsidene og at nettsidene kunne vært oppdatert bedre til tider.

Han informerte også om et nytt prosjekt i 12k (samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Vestfold utenom Sande og Svelvik) som skulle se på kommunenes nettsider.

Jeg forklarte ordføreren at jeg ikke bare var ute etter hvor ofte nettsiden ble oppdatert, men om kommunen har tenkt noe på hvordan nettsida kan bli bedre; et eksempel er hvordan søkemotoren kan bli bedre.

Jeg ba om at kommunestyret blir oppdatert på det som vil skje i 12K, slik at vi kan gjøre nettsida vår enda bedre!

onsdag 14. desember 2011

Ungdomsklubb, leirskole og stillinger i pleie og omsorg

Her er mitt innlegg og forslag i kommunestyret i går (13.12.11).

Ordfører.
Først av alt vil jeg si at det er utrolig bra at vi har så mange engasjerte innbyggere i Hof som møter opp her i dag.

Jeg er helt enig med representanten Svein Pedersen at vi er i en vanskelig økonomisk situasjon. Han roper etter kreative forslag. Men det er ikke bare administrasjonen som må være kreative. Det må vi også være. Her kommer et forsøk på det.

I kommuneloven står det under paragrafen om økonomiplan at økonomiplan og budsjett skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgaver. Forslaget til Høyre tar ikke høyde for realistiske tall.

Høyre overser utfordringene vi har knytta til vikarutgifter. Når de ikke prioriterer stillinger ved Veset vil det føre til at vikarutgiftene våre forblir store. Hof Høyre velger å utsette dette problemet.

De velger å ta 500 000 fra Helse og omsorg, samtidig som de ikke prioriterer ungdomsklubben fullt ut. Hvordan er det mulig?

Høyre og Ap velger halvveise løsninger hele veien. Det vil ikke vi i Senterpartiet være med på. Og jeg personlig skjønner ikke at dere tør.

For Hof SP blir det feil ikke å prioritere stillinger ved Veset. Nå må vi få dette opp å gå for fullt fra starten av.

Samtidig er det viktig for Hof SP å prioritere både ungdomsklubb og leirskole. I stedet for å prioritere ungdomsklubben halvveis så strekker vi oss så langt som vi føler det er mulig å gjøre. ¨

Vi ønsker en videre drift av ungdomsklubben, men det er ikke mulig å drive den nøyaktig slik den drives nå. Vi må se etter nye løsninger og alternativer. Administrasjonen legger opp til at Torstad skal selges.

Hof SP mener at vi må se det realistiske her, - i stedet for at bygningen skal stå tom inntil den selges, så er det bra om den kan brukes av ungdommen. Derfor foreslår vi videre drift det kommende året, med 2 i stedet for 3 ganger i uka.

Samtidig som vi må inngå et samarbeid med ungdommene og se på hvordan vi kan drive ungdomsklubben videre.
Hof Senterparti sitt forslag til budsjett er:

1. Hof kommune vedtar rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2012-2015, der beløp til fordeling drift er fordelt med de nettorammer som fremkommer på hver sektor, med følgende endringer:

Budsjettet reduseres med kr: 305 000,- Med lik prosentandel i alle sektorer.

Pengene fordeles slik:
a) 100 000 kr - Leirskole

b) 205 000 kr – Ungdomsklubb[1]Punkt 2-7 – som innstilling til kommunestyret.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Forutsetninger til ungdomsklubb

a) De 100 000 kr som er avsatt i budsjett til ungdomstiltak brukes til ungdomsklubb

b) Etter 3 måneder, vil det kun være 1 ansvarlig/lønnet person på ungdomsklubben fra Hof Kommune. Resten må ordnes gjennom frivillige.

c) Ungdomsklubbens tilbud reduseres fra 3 til 2 ganger i uka.

d) Et utvalg settes ned for å se på alternative løsninger for ungdomsklubben, det være seg lokalisering, drift osv.

onsdag 7. desember 2011

Midlertidig "flytting" av blogg!

Neste uke, den 15.desember reiser jeg og Mathilde Espeseth til Sørøst-Asia. Turen går til Thailand, Laos, Kambodsja, Vietnam og Hong Kong.

I den forbindelse har vi laga en reiseblogg, derfor tas det en pause fra denne bloggen.

onsdag 19. oktober 2011

Håper ungdommen kan høres i kommunestyret snart:)

I går hadde jeg en interpellasjon i kommunestyret i Hof. En interpellasjon er en forespørsel til ordføreren.
Mitt spørsmål var om han kunne tenke seg at lederen av ungdommens kommunestyre kan få møte- og talerett i kommunestyret. Slik er det nemlig ikke i dag. Her kan du lese hele spørsmålet mitt:

Demokrati er en viktig verdi ved det norske samfunn. Det har vi sett spesielt de siste månedene.

Som folkevalgt har vi et ansvar å utvikle demokratiet og legge til rette for enda større deltagelse.

Jeg ønsker at flere skal involvere seg, at flere ideer og meninger skal komme frem, at flere skal påvirke de politiske beslutningene og føle ansvar for utviklinga i kommunen vår. Utviklinga bør være å starte med ungdommen.

Vi er heldige i Hof som har ungdom som engasjerer seg i Ungdommens Kommunestyre.
Dette engasjementet må vi dyrke og styrke. Det gjøres ikke godt nok i dag. Ungdommens kommunestyre må være noe mer enn en lekegrind eller et symbolsk tiltak, noe mer enn bare opplæring i hvordan et kommunestyre kan fungere. Ungdommens kommunestyre må gis reell innflytelse. ¨
Det betyr noe for Hof hva Ungdommens kommunestyre vedtar, det må få konsekvenser. Om vi utvider ungdommens kommunestyrets påvirkningskraft er jeg overbevist om at det vil skape mer interesse for ungdomspolitikk. Jeg er sikker på at det vil føre til at flere ønsker å bli med i politikken seinere, men viktigst av alt: Vi vil fatte bedre avgjørelser for Hof.

Jeg er overbevist om at det vil føre til en bedre debatt i kommunestyret og jeg er sikker på at vi vil ta klokere beslutninger og se mer langsiktighet i løsningene. Det handler om at flere hoder tenker bedre enn ett, det handler om at vi får nye vinklinger og ideer inn i diskusjonene og det handler om at de folkevalgte kan få flere innspill fra bygda.

Jeg ønsker at lederen av Ungdommens kommunestyre får møte- og talerett i kommunestyrets
møter. Spørsmålet til ordføreren er om han kan tenke seg det samme.

lørdag 10. september 2011

Hvordan øke innbyggertallet i Hof?

Mange er opptatt av at vi skal bli flere folk i kommunen vår. Det er også jeg. Spørsmålet er hvordan vi skal få flere til å flytte hit og hvordan får vi flere til å bli?

Enkelte partier hevder vi må legge ut en ubegrensa mengde med tomter for at folk skal flytte hit. Jeg mener dette kun er én av mange ting som må gjøres hvis vi skal vinne kampen om hvilken vei flyttestrømmen skal gå. Mange kommuner har fine tomter – spørsmålet må være hvordan vi skal skille oss ut positivt fra mengden. Hvordan skal vi klare å konkurere med Sande som har togstasjon og kystlinje og Re som har et godt utvikla sentrum?

Det er mange utfordringer knytta til dette. En så viktig sak krever framtidig og langsiktig planlegging, ikke bare mer eller mindre tilfeldige, men positive enkelttiltak. En slik langsiktig tenking står vi i Senterpartiet for.
Jeg er opptatt av at vi alle må jobbe for at kommunen vår skal få et enda bedre omdømme. Jeg er opptatt av å dyrke innbyggernes tilhørighet til Hof, å styrke identiteten vår, stoltheten over alt det som er bra her.

Og jeg er opptatt av at vi - sammen skal finne gode løsninger for at enda flere skal bli glade i lokalsamfunnet vårt.

Denne jobben må vi som lokalsamfunn gjøre sammen. Senterpartiet vil derfor invitere alle til et folkemøte for å diskutere disse spørsmålene etter valget.

søndag 4. september 2011

Utdeling av kulturprisen

I dag delte jeg ut Hof Kommunes Kulturpris for 2011 til en verdig vinner, Eira Weseth.Her kan du lese den talen jeg holdt.

I et samfunn hvor mer og mer styres av penger og økonomi, trenger vi mangfold, vi trenger samhold og fellesskap. Det skapes best gjennom frivillige organisasjoner, det skapes best gjennom dugnadsånd og frivillighet. Kulturprisen er et symbol på hvor mye Hof Kommune verdsetter den flotte jobben som blir gjort i lokalsamfunnet.

Det er beundringsverdig at enkeltmennesker vil bruke sin fritid på fellesskapet. At enkeltmennesker ønsker å bidra til å skape et godt fritidstilbud til Hof Kommunes innbyggere. Lagarbeid, frivillig innsats og dugnadsånd driver mye av det idrettstilbudet Hof har å by på. Det ser vi et godt eksempel på her i dag.

Vi er mange som er stolte av å komme fra Hof. Det er ingen selvfølgelighet at man føler en tilhørighet til og stolthet av hjemkommunen sin – det kommer ikke av seg sjøl. Det å skape en Hof-identitet er noe som må dyrkes gjennom mange aktiviteter og over lang tid. Jeg mener at man har klart å skape den identiteten blant annet gjennom kultur og idrett i Hof.

Frivillighetens rolle og betydning for Hof mener jeg derfor er helt avgjørende i bidraget til en Hof-tilhørighet. Dette arbeidet har årets kulturprismottaker bidratt til, og det arbeidet håper jeg vi alle klarer å bygge videre på også i framtida. Identitet og tilhørighet, det å høre til et sted, tror jeg stadig blir viktigere i et samfunn med raske endringer, mye rotløshet og usikkerhet.

På vegne av Hof kommune er jeg derfor så heldig å kunne overbringe vår symbolske takk, gjennom å dele ut Hof Kommunes kulturpris for 2011.

Den personen som mottar kulturprisen i år starta sitt virke i Hof IL for 35 år siden, i 1976. Vedkommende har vært aktiv i mange deler av Idrettslaget, fra ski til turn. Totalt har personen 23 år med verv i Hof IL. Kulturprisvinneren har mottatt Hof Ils innsatspokal flere ganger og venner beskriver henne som engasjert og pålitelig.

Vi går tilbake til begynnelsen: Hun var sekretær, trener og leder i turngruppa i perioden fra 1979 til 1990. Samtidig hadde hun også styreverv i langrennsgruppa. Første gang hun mottok innsatspokalen til Hof IL var i 1991 da hun starta Idrettsskolen. På 90-tallet var dama også engasjert i friskvernarbeid i Hof, hvor man blant annet fikk etablert ”folk i form til OL-løypa”. Hun har også hatt treningspartier i turn med voksne damer og morgentrim for ansatte i Hof kommune. Fra 1997 – 2000 var hun leder i Hof IL og aktiv pådriver for 100årsjubileumet og 100-årsboka om idrettslaget.

Personen som mottar kulturprisen beskrives også som ei dame som liker å ha oversikt og kontroll, samt at hun har stor arbeidskapasitet.

Hun har bidratt til å starte opp igjen og arrangere skirenn for klubben, Hof-Toppers og ikke minst aktiv i innsamlingsaksjonen for tråkkemaskin hvor det ble samlet inn over en halv million. Dette fikk hun også innsatsprisen i idrettslaget for.

Vedkommende har fra 2007 til dags dato vært leder av Hof IL, og det er selvsagt Eira Weseth som mottar kulturprisen for 2011.

mandag 29. august 2011

Gangvei til Kleppan?

Det nærmer seg valg, både for kommunestyret og fylkestinget.

I Hof har man lenge kjempet for gangvei til Kleppan. Nå må vi sette inn støtet for at det skal bli en realitet.

For ett år siden ble hele strekningen fra Hof-Kleppan fylkesvei. Det betyr at vi må arbeide opp mot fylkestinget med dette. Jeg står som 2.kandidat på fylkestingslista til Senterpartiet.

Når jeg kommer inn på fylkestinget skal jeg jobbe hardt for at gangveien kommer inn i ”Handlingsplan for fylkesvegnettet”.

For Hof Senterparti er det også viktig å jobbe opp mot fylkestinget for at gangvei fra Hof til Kleppan nå blir en realitet!